Навигация

Пожарна безопасност и защита на населението

Полезна информация

Наръчник по пожарна безопасност за деца

 

 

Правила за действие при бедствия

 

Как се става доброволец

 

Превантивни указания за опазване на реколтата и на горските територии от пожари

 

 

   ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

          СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Искания

 

Харта на клиента

 

Правила за административно обслужване

 

Видове административни услуги

 

Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация

 

Заявление за достъп до обществена информация

 

Банкова сметка

 

Звено за приемане на заявления за ДОИ